VITROPLANT

Consult- SAS

                    

Nhân giống cây trồng bằng nuôi cấy mô:

Phương pháp nuôi cấy mô có những ưu điểm lớn so với các phương pháp cổ điển:

 • Tốc độ cao của chu trình nhân,
 • Khả năng sản xuất quanh năm,
 • Bảo tồn đặc tính di truyền,
 • Cây con đồng nhất và sạch bệnh.

Để đạt được sản phẩm chất lượng cao,các phòng thí nghiệm và các cơ sở ươm cây cần phải khống chế các yếu tố sau: 

 • Khử trùng mẫu khi đưa vào ống nghiệm,
 • Môi trường thích hợp cho từng giống vào từng giai đoạn,
 • Hiện tượng thủy tinh thể,
 • Điều kiện nuôi trồng,
 • Dự kiến, lên kế hoạch và tổ chức sản xuất,
 • Điều kiện ương cây
 • ....

Hoạt động tư vấn nuôi cấy mô:

VITROPLANT CONSULT không chỉ cung cấp hiểu biết và kinh nghiệm về quy trình nhân giống mà còn cố vấn về việc tổ chức , điều hành, kiểm tra sản xuất.

Tốt nghiệp Đại học Nông nghiệp Thủ Đức năm 1980 , tôi đã bắt đầu tích lũy những kinh nghiệm vững vàng kể từ những bước chập chững cuả ngành nuôi cấy mô Đà Lạt . Giám đốc kỹ thuật và sản xuất của một cơ sở nuôi cấy mô tại Bỉ trong vòng 20 năm, tôi thành lập công ty tư vấn trong lãnh vực này từ năm 2010.

Những đối tác chính hiện nay của Vitroplant Consult có cơ sở tại  Châu Âu,  Châu Á (Việt Nam),  Bắc Mỹ.

Multiplication planning


Geranium